Wie is de Slimste organisatie van 2013? Stem nu!


Volg het slimme verhaal

Wie is volgens u de Slimste organisatie van Nederland 2013? Stem op Parkstad Limburg, Brandweer Amsterdam-Amstelland of Seacon Logistics! Hierna in willekeurige volgorde het slimme verhaal van de drie genomineerde organisaties: de grote kanshebbers op de prestigieuze Dutch Business Intelligence Award 2013. De organisatie met de meeste publieksstemmen ontvangt de publieksprijs uit handen van Rens de Jong. Geef hiernaast uw stem aan uw kandidaat!

Parkstad Limburg GBRD

Logo Parkstad Limburg GBRDHet betreft hier een samenwerkingsverband van de acht Limburgse gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg heeft volgens algemeen manager Sjef Leenen BI als competentie georganiseerd. Dat heeft geleid tot groot succes.

De belangrijkste resultaten Parkstad Limburg

 • Alle belastingaanslagen gecombineerd op 1 biljet
 • Besparing van de kosten voor heffing en invordering van jaarlijks 1,6 miljoen
 • Meeropbrengsten € 9,7 miljoen, jaarlijks ruim € 2 miljoen
 • Afname leegstaande woningen van 5,3% naar 4,0% leegstand niet-woningen van 10,6% naar 5,4% (= € 0,87 miljoen)
 • Toename honden met 24% (= € 0,27 miljoen)
 • Eerder aanslagen opgelegd; balanspost van € 870.000 naar € 80.000.
 • Openstaande posten > 3 jaar teruggebracht van € 1.200.000 naar € 50.000.
 • Afhandeling kwijtschelding teruggebracht tot gemiddeld 24 dagen, bezwaren naar gemiddeld 37 dagen (50% tijdwinst)
 • Cijfermatige jaarrekening van aangesloten gemeenten op 1 januari 00.05 met één druk op de knop gereed
 • Aantal bezwaren gehalveerd

Manager Innovation & Intelligence Harold Vanhommerig: “Wij hebben BI als competentie georganiseerd. Volgens ons heeft een goede organisatie een eigen dynamiek die beweegt en verandert met autonome ontwikkelingen en behoeften van mensen (medewerkers, consumenten en klanten). Hierdoor zijn processen, mensen en systemen permanent in ontwikkeling. Het behoeft weinig uitleg dat bedrijfsintelligentie hierdoor een permanente, parallelle beweging meemaakt.”

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam AmstellandDe brandweer staat voor het redden van mensen en dieren in noodsituaties en uiteraard het blussen van branden. Plaatsvervangend korpschef Ricardo Weewer vindt het voorkómen van branden een belangrijke nieuwe taak. Op de werkvloer werd een manier bedacht om dat te realiseren. Met opzienbarende resultaten!

Belangrijkste resultaten van Brandweer Amsterdam-Amstelland

 • Meer veiligheid in Amsterdam-Amstelland door minder branden en slachtoffers
 • Minder schade en een veiligere werkomgeving voor de brandweermedewerkers
 • Kunnen voorspellen waar de kans op een bepaald type brand het grootst is
 • Op maat afgestemde voorlichting aan burgers op basis van gedetailleerde risicoprofielen
 • Steeds meer ketenregie op brandveiligheid
 • Feitelijke onderbouwing van de locatie van kazernes binnen verzorgingsgebied
 • Van honderden aanvalsplannen naar relevante data over ieder pand!
 • De werkvloer bepaalt welke data voor hen zinvol is tijdens het uitrukken of bij het adviseren
 • Cultuur van continue leren, onderzoek en verbeteren
 • Nieuwe informatieproducten beschikbaar voor alle brandweerkorpsen

Barry van ’t Padje: “Brandweer Amsterdam-Amstelland benutte de kansen om slimmer te werken met informatie nog onvoldoende. We hebben dit opgelost door zonder al te veel poeha te beginnen met het maken van zinvolle informatieproducten en het introduceren van nieuwe werkwijzen. Think big, act small. Wij zien de nominatie als een prachtig compliment en als een bevestiging dat we op de goede weg zitten om een optimaal gebruik te maken van informatie.”

Seacon Logistics

Seacon LogisticsMeest opvallende aan dit wereldwijd opererende bedrijf in containers, warehousing en distributie, is dat het een non-assetbedrijf is: het bedrijf bezit zelf geen vrachtwagens, schepen of andere grote bedrijfsmiddelen, met uitzondering van een aantal warehouses. Informatievoorziening is voor CEO Corné Geerts dan ook van het allergrootste belang.

Belangrijkste resultaten van Seacon Logistics

 • Behoorlijke verlaging van het werkkapitaal in de totale logistieke keten van de verlader
 • Gecontroleerde groei van 16% op jaarbasis ondanks (internationale) expansie
 • Vervoersstromen real-time op dashboards inzichtelijk
 • Eén bovenliggend systeem met als gevolg transparantie in de gehele keten
 • Betrouwbaarheid van leveringen toegenomen, hogere zekerheid
 • Substantiële reductie in CO2-uitstoot door “Green lanes” en het samenbrengen van vervoersstromen over ketens heen
 • Iteratieve interactie tussen operationele systeem en BI-laag. Continue verbetering van processen.
 • Efficiëntere inzet van personeel
 • Sturen op real time, en correcte informatie
 • Betere stuurmiddelen voor operatie kunnen samengaan met verlagen van de werkdruk op de IT-afdeling

CEO Corné Geerts: “Voor een logistiek bedrijf is transparantie in de keten erg belangrijk. Daartoe hebben we de applicaties slimmer gemaakt en daar een BI-laag overheen gelegd. Dat geeft ons een beter stuurmiddel. Ons systeem geeft voor de douanes van China, Europa en Rotterdam de zekerheid over onze containers die ze willen hebben. In de warehousing kunnen klanten met een app zien wat er op voorraad is. Voor het transportgedeelte hebben we een control tower ingericht om inzicht te hebben in de goederenstromen, over diverse supply chains heen.”

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met stem op het slimme verhaal van parkstad, seacon & brandweer a'dam of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Jurylid Slimste organisatie

DAAN VAN BEEK MSc

Jurylid Slimste organisatie & Auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15