Slimheid van organisaties | Verkiezing van de Slimste organisatie
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Intelligente organisaties boeken meer winst

Organisaties die intelligent zijn, bestaan die? En wat is het nut dat een organisatie slim, slimmer, slimst is? Het antwoord is simpel: intelligente organisaties presteren over de hele linie beter:

  • zij boeken meer winst
  • hebben meer tevreden klanten
  • managen hun werkvoorraden beter
  • zijn succesvoller met innovatie.

Slimme organisaties leggen een grote zakelijke intelligentie & intuïtie aan de dag en weten die te verzilveren. Door de juiste informatie & relevante inzichten op het juiste moment bij de hand te hebben en te gebruiken.

Vier slimme concepten

Op een viertal hoofdthema’s laten organisaties zien dat ze echt intelligent zijn. Dit zijn de hogere ‘waarden’ die worden nagestreefd om de organisatie in stand te houden en steeds sterker te maken. In het bijzonder in een omgeving die uitermate onvoorspelbaar is geworden, winnen deze waarden aan belang. Organisaties die intelligent willen worden, ontwikkelen en benutten doelbewust een aantal concepten.
Organisaties die intelligent willen worden, ontwikkelen en benutten een aantal concepten.

  • Alignment: is de organisatie in staat om alignment te creëren op allerlei vlak? Tussen IT en processen, de processen onderling, tussen de strategie en de acties op de werkvloer en tussen de omgeving en de organisatie? Is het beleid en zijn de acties van de verschillende afdelingen consequent op elkaar afgestemd? Wordt de klus samen geklaard? Zijn definities van KPI’s eenduidig?
  • Allround vision: heeft de organisatie een allround vision? Weet het management wat er gaande is in de omgeving, bij de naaste concurrentie, in de maatschappij en in de organisatie zelf? Wordt consequent gekeken naar prestatiedrijvende krachten en veelzeggende indicatoren?
  • Analytisch: hoe groot is de analytische capaciteit? Hoe diep gaat deze? Wordt data uit verschillende bronnen al dan niet geautomatiseerd gecombineerd en consequent door managers en data analisten geanalyseerd en besproken? Vindt daarbij ook grondige synthese plaats van de verschillende inzichten die ontstaan? Weet het management welke inzichten helpen om de prestaties omhoog te stuwen?
  • Agile: Is de organisatie agile? Kunnen beslissingen snel worden genomen en reageert de organisatie op tijd en adequaat op veranderingen in de markt? Kan zij in een rap tempo nieuwe producten en diensten ontwikkelen, aanbieden en ook nog vlekkeloos leveren? Kunnen bijvoorbeeld bijtijds adequate maatregelen genomen worden wanneer een nieuwe toetreder probeert de ‘cash cow’ aan te vallen?

Elkaar versterkende concepten

De allround vision voedt het analytisch vermogen en dat stelt organisaties vervolgens weer in staat om naar nieuwe dingen te kijken. Alignment geeft een enorme stuwkracht aan agility omdat veel gemakkelijker de neuzen dezelfde kant op kunnen gaan staan. Te ver doorschieten in agility vergroot echter de kans op desorganisatie en wanorde. En dat heeft vervolgens een negatieve weerslag op alignment. Tot slot: focus is bij deze concepten vanzelfsprekend een eerste vereiste.

Een intelligente organisatie neemt goede beslissingen aan de lopende band.”

Daan van Beek
auteur ‘De intelligente organisatie’
(6e druk)

Meedingen naar de Slimste organisatie van Nederland?

Het goede is de vijand van het geweldige. Bedrijven die echt slim zijn, dingen mee naar de titel ‘Slimste organisatie van Nederland’. De vakjury is streng maar rechtvaardig. Beoordeling vindt plaats op bijna tachtig criteria. Een intelligente organisatie is sensitief, slim en adaptief en richt zijn zintuigen op relevante zaken, verwerkt met het brein de signalen tot zinvolle informatie en kennis en voert met de ledematen op het juiste moment de juiste acties uit.

nu aanmelden

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met slimheid van organisaties (verkiezing van de slimste organisatie) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Jurylid Slimste organisatie

DAAN VAN BEEK MSc

Jurylid Slimste organisatie & Auteur van 'De intelligente organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15